Gerecycled kunststof oplaadpunten Beta Factory Delft

Innovatief opladen

Technisch gezien zijn er prima oplossingen beschikbaar om elektrische voertuigen op te laden. Natuurlijk zijn er verbeteringen denkbaar waar het gaat om die techniek, maar het is vooral de uitstraling van oplaadpunten die voor verbetering vatbaar is. Omdat inductieladen nog even op zich laat wachten en snelladen voorlopig nog niet snel genoeg gaat, zijn (semi) openbare oplaadpunten erg belangrijk. Inpasbaarheid in de openbare ruimte is dan een must om hinder en overlast te voorkomen. Met het project innovatief opladen is een systeem ontwikkeld van centraal opladen en decentraal aansluiten zodat kleine compacte oplaadpunten mogelijk zijn die zelfs in bestaande objecten ingepast kunnen worden.
Oplaadpunten Fokker Terminal Den Haag

Laadinfrastructuur en Laadpleinen

Met de toename van het aantal elektrische voertuigen en de verwachte stijging van het aandeel volledig elektrische varianten neemt ook de behoefte om op te laden toe. Als er meer geladen wordt is er meer vermogen nodig om op te laden. Dit vermogen is lang niet overal beschikbaar en expertise is nodig om te voorkomen dat kosten worden gemaakt voor systemen die niet aan de verwachtingen kunnen voldoen. Er zijn hiervoor verschillende technieken voorhanden en COLEGA helpt om de juiste keuze te maken. Steeds vaker blijkt een laadplein met vermogensverdeler een passende oplossing die ook voor de gebruikers erg veel laadcomfort bieden. Op laadpleinen.nl houden we een overzicht bij van alle bij ons bekende laadpleinen.